Thursday, 19/10/2017 | 5:57 UTC+2
  • Fundusze europejskie
    Czym są fundusze europejskie?

    Od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej bardzo wiele mówi się o funduszach europejskich jakie można pozyskać. Jednak jest ich bardzo wiele i przeznaczane są na różne cele. Ich wspólnym zadaniem jest jednak doprowadzenie każdego kraju do standardów unijnych w każdej możliwej dziedzinie. Dlatego też niektóre fundusze europejskie przeznaczane są na rybołówstwo i rolnictwo, a inne na

    Read more