Wednesday, 19/12/2018 | 12:23 UTC+1
  • Jak wybrać bezpieczne hasło
    Jak wybrać bezpieczne hasło

    Wskazówki powinno mieć przynajmniej 7 liter (najlepiej >11) – ilość możliwych haseł jest wykładnicza ze względu na ich długość, tzn. hasła dłuższe są nieproporcjonalnie mocniejsze niż hasła krótsze. powinno zawierać możliwie różne znaki (nie tylko małe łacińskie, ale też litery wielkie, cyfry, znaki specjalne) – we wzorze na ilość różnych haseł ‚różnorodność alfabetu’ odpowiedzialna jest

    Read more