Monday, 22/4/2019 | 7:01 UTC+2

Jak wyrobić paszport

Paszport

Paszport to dokument urzędowy stwierdzający tożsamość danej osoby, uprawniający do przekroczenia granicy państwa oraz pobytu za granicą. Paszport wydawany jest na jedną osobę. Ważny jest przez 10 lat od daty wydania (dla dzieci w przedziale wiekowym 5–13 – przez 5 lat lat).

Dzieciom poniżej 5 roku życia wydawane są paszporty tymczasowe – tak samo jak obywatelom polskim przebywającym za granicą:

 • podczas oczekiwania na paszport 10-letni,

 • w razie zagubienia paszportu i konieczności powrotu do kraju

 • w przypadkach nagłych (choroba, pogrzeb członka rodziny).

Jego maksymalny termin ważności to 1 rok.

Potrzebne rzeczy

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego. Podpis w ramce pod fotografią nie może dotykać linii. Składać można tylko wypełnione oryginalne druki wniosków o wydanie paszportu, które dostępne są w punktach paszportowych.

 • Dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm spełniające wymogi biometrii

 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej

  • paszport to wydatek 140 zł. 50% zniżki przysługuje m.in. uczniom, studentom, emerytom, rencistom i kombatantom. Za to ci, którzy paszport zniszczyli lub zgubili płacą za nowy o 200% wiecej.

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (do wglądu).

 • Ostatnio posiadany dokument paszportowy

 • Dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej np. legitymacja studenta.

 • Odpis skrócony aktu małżeństwa – jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą.

Kroki

 1. Zaopatrzyć się w potrzebne rzeczy (z listy powyżej).

 2. Odnaleźć właściwe dla swojego miejsca zamieszkania biuro paszportowe. (Biura paszportowe mieszczą się w stolicach województw oraz ich delegaturach. Informacje o ich lokalizacji można znaleźć na stronach urzędów wojewódzkich.)

 3. Złożyć (koniecznie osobiście) wymagane dokumenty.

 4. Cierpliwie czekać przez 30 dni.

 5. Zgłosić się po odbiór dokumentu.

Wskazówki

 • Jeśli nie ma się skończonych 18 lat i nie posiada się dowodu osobistego, trzeba dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia. Przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje rodzice.

Ostrzeżenia

 • Planując wyjazd, należy upewnić się, czy termin ważności posiadanego paszportu jest wystarczający do wjazdu na teren danego kraju.

 • Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiścieOsobiście trzeba też odebrać paszport. Nie można tego zrobić za pośrednictwem pełnomocnika.

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *