Wednesday, 16/10/2019 | 6:20 UTC+2

Jak wybrać bezpieczne hasło

Jak wybrać bezpieczne hasło

Wskazówki

 • powinno mieć przynajmniej 7 liter (najlepiej >11) – ilość możliwych haseł jest wykładnicza ze względu na ich długość, tzn. hasła dłuższe są nieproporcjonalnie mocniejsze niż hasła krótsze.

 • powinno zawierać możliwie różne znaki (nie tylko małe łacińskie, ale też litery wielkie, cyfry, znaki specjalne) – we wzorze na ilość różnych haseł ‚różnorodność alfabetu’ odpowiedzialna jest za podstawę potęgi, co istotnie wpływa na ilość możliwych haseł, co daje się zauważyć zwłaszcza gdy hasło nie jest zbyt długie

 • powinno być spoza słownika (dowolnego języka)

 • nie powinno być prostą kombinacją liter klawiatury np. asdfjkl czy 12345678

 • nie powinno być takie samo jak login, nie powinno być nazwiskiem, datą

 • najlepsze byłoby wygenerowane losowo hasło odpowiedniej długości z odpowiedniego zbioru znaków

 • ale hasło powinno być łatwe do zapamiętania – w tym celu można ułożyć łatwą do zapamiętania historyjkę czy wierszyk, tak by pierwsze litery wyrazów historyjki były kolejnymi znakami w haśle

 • można rozważyć spisanie hasła i schowania go w bezpiecznym miejscu

 • nie używać przykładowych haseł (jak np. te poniżej)

 • nie zapominac, ze hasla co jakis czas należy zmienić

Przykłady dobrych haseł

 • T@3po;iO6Z#? (losowe hasło z małych, wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych – żeby zapamiętać należy sobie ułożyć jakąś historyjkę, mogłoby to być coś takiego: Ty małpo (@) czy (3) pośrednik (po 😉 i oszustka (06) za kraty(#)?)

 • BBslwys90! (nadal skomplikowane, lecz nieco prostsze do zapamiętania)

Przykłady złych haseł

 • janek007 (imie)

 • dupa (wyraz ze slownika)

 • abcd111 (prosta kombinacja)

 • asdfasdf (powtórzenie)

 • 27091982 (same cyfry (data))

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *