Friday, 23/8/2019 | 11:11 UTC+2

Czym są fundusze europejskie?

Fundusze europejskie

Post by relatedRelated post

Od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej bardzo wiele mówi się o funduszach europejskich jakie można pozyskać. Jednak jest ich bardzo wiele i przeznaczane są na różne cele. Ich wspólnym zadaniem jest jednak doprowadzenie każdego kraju do standardów unijnych w każdej możliwej dziedzinie. Dlatego też niektóre fundusze europejskie przeznaczane są na rybołówstwo i rolnictwo, a inne na modernizację firm, ponieważ i jednostki państwowe i firmy prywatne mogą starać się o środki na rozwój. Najpopularniejszym programem skierowanym dla osób prywatnych i przedsiębiorstw jest program Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Najważniejsze fundusze strukturalne

Z funduszy strukturalnych pozyskuje się środki na wzrost. Te pieniądze maja sprawić, że gospodarka stanie konkurencyjna względem innych państw UE. Najstarszym funduszem strukturalnym jest Europejski Fundusz Społeczny, który powstał w 1960 roku. Ma on wspierać politykę społeczną, czyli m.in. przeciwdziałać bezrobociu.

Kolejny bardzo dobrze znany fundusz to założony w 1975 roku – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jego zadaniem jest zlikwidowanie dysproporcji między regionami we wspólnocie. Głównymi działaniami tego programu są: rozwój lokalny, tworzenie nowych i stabilnych miejsc pracy, rozwój turystyki czy ochrona i poprawa stanu środowiska.

W Polsce jest bardzo wiele terenów rolnych, a więc szczególne zainteresowanie budzi też Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, którego zadaniem jest wspieranie struktury rolnictwa oraz wspomaganie rozwoju na terenach wiejskich.

Jak pozyskiwać środki z funduszy?

Zawsze ogłaszany jest nabór wniosków do konkretnego programu wraz z warunkami jakie trzeba w nim spełnić. Trzeba wypełnić każdorazowo wniosek i złożyć go w odpowiednim terminie i w odpowiedniej instytucji. Formalności do spełnienia jest bardzo wiele, ale też można uzyskać wysokie dofinansowania. Dlatego też wnioski rozpatrywane są bardzo rzetelnie.

 

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *