Friday, 23/8/2019 | 11:12 UTC+2
  • Paszport
    Jak wyrobić paszport

    Paszport to dokument urzędowy stwierdzający tożsamość danej osoby, uprawniający do przekroczenia granicy państwa oraz pobytu za granicą. Paszport wydawany jest na jedną osobę. Ważny jest przez 10 lat od daty wydania (dla dzieci w przedziale wiekowym 5–13 – przez 5 lat lat). Dzieciom poniżej 5 roku życia wydawane są paszporty tymczasowe – tak samo jak

    Read more